تعرفه آگهی ها

نوع آگهی قیمت(ریال) مدت زمان نمایش (روز) توضیحات
جایگاه ویژه (مشاهده جایگاه آگهی) 3,000,000 30 آزمایشی
صفحه اول (مشاهده جایگاه آگهی) 1,500,000 30 آزمایشی
لیست جستجو (مشاهده جایگاه آگهی) 1,000,000 30 آزمایشی
مطالب مفید (مشاهده جایگاه آگهی) 1,000,000 30 آزمایشی
مبلمان و دکوراسیون (مشاهده جایگاه آگهی) 1,000,000 30 آزمایشی
لوازم و مصالح ساختمانی (مشاهده جایگاه آگهی) 300,000 30 آزمایشی
تاسیساتی-خدماتی ساختمان (مشاهده جایگاه آگهی) 2,000,000 30 آزمایشی
کمد و کابینت آشپزخانه (مشاهده جایگاه آگهی) 2,000,000 30 آزمایشی
دفتر مهندسی (مشاهده جایگاه آگهی) 2,000,000 60 آزمایشی
سیستم های حفاظتی (مشاهده جایگاه آگهی) 2,000,000 30 آرمایشی
تجهیزات گرمایشی،سرمایشی (مشاهده جایگاه آگهی) 2,000,000 30 آزمایشی
طراحی و دکوراسیون داخلی (مشاهده جایگاه آگهی) 3,000,000 30 آزمایشی
تفریحی (مشاهده جایگاه آگهی) 200,000 30 آزمایشی
مشاور املاک (مشاهده جایگاه آگهی) 100,000 30 آزمایشی
خدمات vip انزلی ملک (مشاهده جایگاه آگهی) 0 90 خدمات ارزش افزوده گیلان ملک
مزایده (مشاهده جایگاه آگهی) 500,000 30 آگهی مرایده اموال غیر منقول
هتل (مشاهده جایگاه آگهی) 10,000 30 بنر صفحات داخلی