نکات طلایی نحوه ارائه کارت ویزیت

بازگشت به لیست
تعداد مشاهده : تاریخ انتشار : منبع :

کارت های ویزیت ابتدا درقرن 17 به نام کارت های ملاقات نامیده شدند و اندازه آن ها اندکی کوچکتراز اندازه دست افراد بود و بعد از گذشت مدتی بصورت کارت های دعوت ، تبریکات، مراسمات و مناسبت ها مرسوم شدند. بعدها درانگلستان کارت های ویزیت به عنوان کارت های بازرگانی شناخته شدند. این کارت ها مورد استفاده تاجران و بازرگانان بود و از قرن 19 به بعد کارت های بازرگانی بصورت تک رنگ عرضه می شدند. با گذشت زمان، با اضافه شدن انواع  حرفه ها و شغل های متنوع نیاز به تولید این کارت ها نیز بیشتر شد وچاپ و طراحی این کارت ها درصورت های مختلف جهت تبلیغات وتجارت انجام شد.

1.دادن کارت ویزیت باانگشتان دست

ارائه کارت ویزیت با دو انگشت نشانه قدرت نمایی فرد است و این نوع کارت ویزیت دادن، معمولاً برای یک نفر زیر دست یا فرد عادی استفاده می شودو نشانگر به رخ کشیدن شرکت و اعتماد به مطالب و نوشته های کارت و شرکت است.
این نوع ارائه کارت ویزیت اصلاً توصیه نمی شود و بیشتر توسط آقایان انجام می شود.

2.دادن کارت ویزیت به صورت دودستی  

ارائه کارت ویزیت با دو دست نشانه ای از احترام است و روشی بوده که مردمان چین و ژاپن بصورت معمول از آن استفاده می کردند و دربین ایرانیان نیز رواج پیدا کرده است.این روش، محترمانه ترین حالت برای ارائه کارت ویزیت است و نشانه ی ارزشمند بودن فرد مقابل و احترام گذاشتن به اوست.ارائه کارت ویزیت با دو دست و با بیان جملاتی مانند خواهش می کنم، بفرمایید و غیره  بسیار پسندیده است. برای دادن کارت ویزیت این روش توصیه می شود و درمردان و زن ها بصورت مشترک مرسوم است.


3.دادن کارت ویزیت بصورت دوانگشتی

ارائه کارت ویزیت با دوانگشت و گرفتن آن به سمت فرد نشانه ای از اطمینان فرد به محصولش است. این روش بیشتر در بازار مرسوم بوده و فرد با نگاه کردن به کارت ویزیت خود بیان می کند این کارت برای او ارزشمند است و نشانه ای برای حفظ روابط و علاقه مندی فرد برا ی گسترش کسب و کار با نهایت قدرت است.این حالت نیز درمردان و زن ها بصورت مشترک وجود دارد.

4.دادن کارت ویزیت با احترام و تعارف

ارائه کارت ویزیت با احترام و تعارف و با نگه داشتن کارت ویزیت بصورتی که اطلاعات خوانا باشد نشانگرعلاقه فرد به مطالعه کارت ویزیت وتماس با او می باشدواین حالتی دوستانه است و بیشتر درمواقعی که فرد مذاکره کننده دارای قدرت بیشتری است ازسمت شخص نشان داده می شود.این حالت معمولاً در اولین جلسات مذاکره استفاده می شود و در مردان و زن ها مشترک است.
درکلامی مختصر،کارت ویزیت ابزاری برای معرفی شما و بعد آن هم راه های تماس باشماست.