اهمیت و نکات مهم شرط داوری در قراردادهای تنظیمی بنگاه های املاک

بازگشت به لیست
تعداد مشاهده : تاریخ انتشار : منبع :

به موجب ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني، تمامي اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند مي توانند با رضايت يكديگر منازعه و اختلاف خود را (كه در دادگاه طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد اعم از مرحله بدوي، تجديد نظر يا فرجامي) در ديوان عالي كشور به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.

در شرط ضمن عقد دو يا چند نفر در ضمن معامله اي كه انجام مي دهند، ملزم مي شوند در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه نمايند. بنابراين، داوري در زماني مورد توافق قرار مي گيرد كه نه تنها اختلاف و نزاعي در بين نيست بلكه ممكن است هيچ گاه هم رخ ندهد. به همين خاطر در اين صورت، بروز اختلاف احتمالي خود را به داور ارجاع مي دهند يعني حكم تعيين مي كنند.

در قراردادهای تنطیمی بنگاه های املاک در برخی فرم های اتحادیه مانند قراردادهای مشارکت داوری پیش بینی شده است اما این مانع از آن نیست که متصدیان املاک داوری را در تمام قراردادها ی تنظیمی پیش بینی کنند.

اما داوری چه مزایایی دارد:

1- در موارد اختلاف، داوری وقت بسیار کمتری از رسیدگی در دادگاه می گیرد داور می تواند یک اختلاف را در چند ساعت یا چند روز حل نماید اما رسیدگی قضایی در بهترین وضعیت چند ماه طول می کشد.

2- هزینه دادرسی در داوری وجود ندارد هرچند مطالبه هزینه داوری قانونی است.

3- امکان صلح و سازش در داوری بیشتر است و خصومت و دشمنی کمتری بوجود می آید.

4- رای داور به مانند رای دادگاه قابل اجرا است.

مزایای دیگری نیز وجود دارد اما نکته حایز اهمیت این است که داوری زمانی مفید و معتبر است که نکات قانونی در ان رعایت شده باشد به نکات ذیل توجه فرمایید :

1- با تعيين داور حق مراجعه به دادگاه سلب مي شود و پرونده اگر هم به دادگاه ارجاع شود رد می شود.

2- قرارداد داوري بايد در قرارداد به گونه اي روشن و مشخص درج شود.

3- موضوع نيز بايد به اندازه اي وضوح داشته باشد كه محدوده ماموريت داوران را مشخص نمايد و در حقيقت داوران بايد در محدوده ماموريت خود رسيدگي و اقدام به صدور راي شايسته نمايند چرا كه آن ها نمي توانند موضوعاتي را كه در محدوده ماموريت شان نيست مورد رسيدگي قرار دهند. البته در قرارداد می توان نوشت هر اختلافی به داوری ارجاع شود.

4- داور را بصورت شخص معلوم تعیین کنید والا در فرایند دادرسی تعیین داور گرفتار می شوید. داور می تواند متصدی بنگاه املاک یا هر شخص دیگری باشد اما پیشنهاد ما این است که اشخاصی بعنوان داور انتخاب شوند که اطلاعات قانونی داشته باشند. وکلای پایه یک دادگستری گزینه خوبی برای داوری هستند زیرا رای داور باید مستند به قانون باشد.

5- داوری قانونا رایگان نیست و متقاضی داوری باید هزینه آن را پرداخت نماید.