جستجو برای:

   

1136 مورد

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

آپارتمان 101 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316078
تاریخ: 1398/01/29

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - متروپل

مغازه و املاک تجاری 26 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316077
تاریخ: 1398/01/29

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - کلویر یک

زمین - کلنگی 3500 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,100,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316076
تاریخ: 1398/01/28

فروش آپارتمان در بندرانزلی - کارآموزی

آپارتمان 95 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 230,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316075
تاریخ: 1398/01/29

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بشمن

زمین - کلنگی 43 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316073
تاریخ: 1398/01/29

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - سی متری

ويلا - خانه 200 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316072
تاریخ: 1398/01/29

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ساحل قو

آپارتمان 74 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316070
تاریخ: 1398/01/31

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در بندرانزلی - مطهری

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 81 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316066
تاریخ: 1398/01/27

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در بندرانزلی - مطهری

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 83 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316065
تاریخ: 1398/01/27

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در بندرانزلی - مطهری

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 84 متری، مسکونی-اداری ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316063
تاریخ: 1398/01/25

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در بندرانزلی - مطهری

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 82 متری، مسکونی-اداری ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316062
تاریخ: 1398/01/25

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان معلم

آپارتمان 80 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 310,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316061
تاریخ: 1398/01/25

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار آلوچه چی

ويلا - خانه 205 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 615,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316058
تاریخ: 1398/01/26

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - کلویر یک

ويلا - خانه 150 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 600,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316057
تاریخ: 1398/01/25

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 140 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 1,750,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316056
تاریخ: 1398/01/25

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - مطهری

زمین - کلنگی 501 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316055
تاریخ: 1398/01/25

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 94 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316054
تاریخ: 1398/01/25

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - سایر

زمین - کلنگی 1000 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 170,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316052
تاریخ: 1398/01/24

فروش آپارتمان در بندرانزلی - عباس آباد

آپارتمان 84 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 176,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316050
تاریخ: 1398/01/24

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 75 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 180,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316049
تاریخ: 1398/01/29

لطفا منتظر بمانید...