جستجو برای:

   

1074 مورد

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

آپارتمان 93 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 418,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285496
تاریخ: 1397/07/26

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 150 متری، مسكوني ، 3 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 370,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285495
تاریخ: 1397/07/26

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 40 متری، مسكوني ، 1 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 110,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285494
تاریخ: 1397/07/26

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

ويلا - خانه 160 متری، مسكوني ، 3 اتاق، 30 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 1,380,000,000
قیمت متری: 3,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285493
تاریخ: 1397/07/26

فروش آپارتمان در بندرانزلی - آذربایجان

آپارتمان 111 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 250,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285492
تاریخ: 1397/07/25

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در بندرانزلی - بلوار اطباء

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 150 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 5,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285491
تاریخ: 1397/07/26

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 115 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 7
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285490
تاریخ: 1397/07/24

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - سامانسر

مغازه و املاک تجاری 9 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 170,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285489
تاریخ: 1397/07/24

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

آپارتمان 95 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285488
تاریخ: 1397/07/24

فروش آپارتمان در بندرانزلی - جهانگانی

آپارتمان 64 متری، مسكوني ، 1 اتاق، 25 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 230,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285487
تاریخ: 1397/07/24

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - پیل علی باغ

زمین - کلنگی 285 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 540,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285486
تاریخ: 1397/07/24

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - ایت الله طالقانی

مغازه و املاک تجاری 57 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 20,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285485
تاریخ: 1397/07/24

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار آیت الله نجفی

آپارتمان 55 متری، مسكوني ، 1 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285484
تاریخ: 1397/07/24

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - سامانسر

مغازه و املاک تجاری 35 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 18,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285483
تاریخ: 1397/07/24

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - تکاوران

مغازه و املاک تجاری 24 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 200,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285482
تاریخ: 1397/07/23

فروش آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

آپارتمان 80 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 5
قیمت کل: 220,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285480
تاریخ: 1397/07/24

فروش آپارتمان در بندرانزلی - میدان گاز

آپارتمان 76 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 228,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285479
تاریخ: 1397/07/24

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - تربه گوده

زمین - کلنگی 350 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285476
تاریخ: 1397/07/22

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - ایت الله طالقانی

زمین - کلنگی 297 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 450,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285475
تاریخ: 1397/07/22

فروش آپارتمان در بندرانزلی - سپه

آپارتمان 54 متری، مسكوني ، 1 اتاق، 14 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 189,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285470
تاریخ: 1397/07/22

لطفا منتظر بمانید...