جستجو برای:

   

1333 مورد

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - پیل علی باغ

زمین - کلنگی 283 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 120,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4224538
تاریخ: 1396/11/30

سرقفلي مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - میرزا کوچک خان

مغازه و املاک تجاری 20 متری، تجاري ، اتاق، 20 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 160,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4224537
تاریخ: 1396/11/30

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

آپارتمان 87 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 2,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4224536
تاریخ: 1396/11/30

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار آیت الله نجفی

زمین - کلنگی 472 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4224535
تاریخ: 1396/11/30

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - میدان گاز

زمین - کلنگی 330 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,800,000,000
قیمت متری: 330
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4224534
تاریخ: 1396/11/30

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - میدان مالا

زمین - کلنگی 300 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 210,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4224533
تاریخ: 1396/11/30

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 500 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4224532
تاریخ: 1396/11/30

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 1000 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 750,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4224531
تاریخ: 1396/11/30

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 4000 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 4,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4224530
تاریخ: 1396/11/30

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 500 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 550,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4224529
تاریخ: 1396/11/30

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 371 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 480,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4224528
تاریخ: 1396/11/30

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 288 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 864,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4224527
تاریخ: 1396/11/30

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 500 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 280,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4224526
تاریخ: 1396/11/30

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 700 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 900,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4224525
تاریخ: 1396/11/30

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 250 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 230,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4224524
تاریخ: 1396/11/30

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 1000 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,200,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4224523
تاریخ: 1396/11/30

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 500 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 260,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4224522
تاریخ: 1396/11/30

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 1000 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,200,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4224521
تاریخ: 1396/11/30

فروش آپارتمان در بندرانزلی - میان پشته

آپارتمان 58.73 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 88,000,000
قیمت متری: 1,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4224520
تاریخ: 1396/11/30

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 500 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 450,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4224519
تاریخ: 1396/11/29

لطفا منتظر بمانید...