جستجو برای:

   

1161 آگهی

فروش آپارتمان در بندرانزلی - شهدای شمالی

130 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 14 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 650,000,000
قیمت متری: 5,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326848
تاریخ: 1398/09/13

فروش ويلا - خانه در منطقه آزاد انزلی - حسن رود

180 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 800,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326847
تاریخ: 1398/09/13

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - خزر ویلا

150 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,150,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326846
تاریخ: 1398/09/14

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

108 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 6
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326845
تاریخ: 1398/09/12

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - کوی واحدی

200 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326844
تاریخ: 1398/09/11

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

365 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326843
تاریخ: 1398/09/11

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - سپه

90 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,600,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326842
تاریخ: 1398/09/11

فروش آپارتمان در بندرانزلی - سی متری

92 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 18 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 524,000,000
قیمت متری: 5,700,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326837
تاریخ: 1398/09/11

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار پاسداران

103 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 550,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326836
تاریخ: 1398/09/12

فروش آپارتمان در بندرانزلی - کلویر یک

68 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 258,000,000
قیمت متری: 3,800,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326835
تاریخ: 1398/09/13

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - کارآموزی

83 متر، مسكوني ، 4 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 450,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326833
تاریخ: 1398/09/09

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - شاه کوچه (مفتح جنوبی)

50 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326832
تاریخ: 1398/09/10

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - پیل علی باغ

1300 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 910,000,000
قیمت متری: 700,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326831
تاریخ: 1398/09/09

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

165 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326830
تاریخ: 1398/09/13

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

600 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326829
تاریخ: 1398/09/13

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - آیت الله پیشوایی

1800 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,260,000,000
قیمت متری: 700,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326828
تاریخ: 1398/09/10

فروش آپارتمان در بندرانزلی - سپه

82 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 600,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326827
تاریخ: 1398/09/13

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - مطهری

316 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 474,000,000
قیمت متری: 1,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326826
تاریخ: 1398/09/09

فروش آپارتمان در بندرانزلی - صابرحنان

75 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326825
تاریخ: 1398/09/06

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - کارآموزی

90 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326824
تاریخ: 1398/09/09

لطفا منتظر بمانید...