جستجو برای:

   

1442 مورد

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - پمپ بنزین

زمین - کلنگی 308 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 60,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244979
تاریخ: 1397/03/28

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - مطهری

مغازه و املاک تجاری 35 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,300,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244978
تاریخ: 1397/03/28

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - تربه گوده

زمین - کلنگی 490 متری، مسکونی-اداری ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 12,250
قیمت متری: 250
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244977
تاریخ: 1397/03/28

فروش آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

آپارتمان 86 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 13 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 180,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244976
تاریخ: 1397/03/27

فروش آپارتمان در بندرانزلی - میدان مالا

آپارتمان 140 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 420,000,000
قیمت متری: 3,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244975
تاریخ: 1397/03/28

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار آلوچه چی

ويلا - خانه 126 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 270,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244974
تاریخ: 1397/03/27

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - کارآموزی

ويلا - خانه 200 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 11 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 300,000,000
قیمت متری: 937,500
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244973
تاریخ: 1397/03/27

پيش فروش آپارتمان در بندرانزلی - شریعتی

آپارتمان 150 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 375,000,000
قیمت متری: 2,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244972
تاریخ: 1397/03/26

فروش آپارتمان در آستارا - لوندويل

آپارتمان 250 متری، مسكوني ، 6 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 600,000,000
قیمت متری: 2,400,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244970
تاریخ: 1397/03/26

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ایت الله طالقانی

آپارتمان 90 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 165,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244969
تاریخ: 1397/03/24

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - پیل علی باغ

ويلا - خانه 176 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 600,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244968
تاریخ: 1397/03/24

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ساحل قو

آپارتمان 98.5 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 162,525,000
قیمت متری: 1,650,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244967
تاریخ: 1397/03/24

معاوضه آپارتمان در بندرانزلی - امامزاده

آپارتمان 73 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 18 سال ساخت، طبقه 0
قیمت کل: 350,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244966
تاریخ: 1397/03/26

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - شاه کوچه (مفتح جنوبی)

زمین - کلنگی 570 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 855,000,000
قیمت متری: 1,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244965
تاریخ: 1397/03/26

فروش آپارتمان در بندرانزلی - رمضانی

آپارتمان 45 متری، مسكوني ، 1 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 76,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244964
تاریخ: 1397/03/27

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار آلوچه چی

آپارتمان 63 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 90,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244963
تاریخ: 1397/03/24

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پیشوایی

زمین - کلنگی 308 متری، موقعيت اداري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 55,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244960
تاریخ: 1397/03/23

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان معلم

آپارتمان 215 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 5
قیمت کل: 650,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244959
تاریخ: 1397/03/27

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان معلم

آپارتمان 106 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 275,600,000
قیمت متری: 2,600,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244958
تاریخ: 1397/03/23

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار آیت الله نجفی

ويلا - خانه 100 متری، مسكوني ، 1 اتاق، 40 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 280,000,000
قیمت متری: 1,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244957
تاریخ: 1397/03/23

لطفا منتظر بمانید...