جستجو برای:

   

1507 مورد

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - کلویر یک

ويلا - خانه 228 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 750,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4265252
تاریخ: 1397/05/28

فروش آپارتمان در بندرانزلی - میدان گاز

آپارتمان 80 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 270,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4265251
تاریخ: 1397/05/28

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - کوی واحدی

زمین - کلنگی 420 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 672,000,000
قیمت متری: 1,600,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4265250
تاریخ: 1397/05/27

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - پیل علی باغ

ويلا - خانه 101 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 350,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4265249
تاریخ: 1397/05/27

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - سنگاچین

زمین - کلنگی 30000 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 400,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4265248
تاریخ: 1397/05/27

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - شاه کوچه (مفتح جنوبی)

مغازه و املاک تجاری 28.85 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 20,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4265247
تاریخ: 1397/05/27

فروش آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

آپارتمان 75 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 260,000,000
قیمت متری: 3,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4265246
تاریخ: 1397/05/27

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - تربه گوده

زمین - کلنگی 10000 متری، مزروعی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 300,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4265245
تاریخ: 1397/05/27

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار آلوچه چی

آپارتمان 73 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 75,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4265244
تاریخ: 1397/05/27

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ساحل قو

آپارتمان 138 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 5
قیمت کل: 285,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4265243
تاریخ: 1397/05/27

فروش زمین - کلنگی در رشت - کوي امام رضا

زمین - کلنگی 195 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 389,200,000
قیمت متری: 2,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4265242
تاریخ: 1397/05/27

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - خیابان همایون

ويلا - خانه 100 متری، مسكوني ، 1 اتاق، 30 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 340,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4265241
تاریخ: 1397/05/25

فروش زمین - کلنگی در صومعه سرا - صومعه سرا

زمین - کلنگی 250 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 180,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4265238
تاریخ: 1397/05/25

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - میدان امام

زمین - کلنگی 350 متری، مسکونی-اداری ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 8,400,000,000
قیمت متری: 24,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4265236
تاریخ: 1397/05/25

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - دهکده ساحلی

زمین - کلنگی 170000 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 800,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4265235
تاریخ: 1397/05/24

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - جهانگانی

مغازه و املاک تجاری 23 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 400,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4265234
تاریخ: 1397/05/24

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

آپارتمان 190 متری، مسكوني ، 3 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 6
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4265232
تاریخ: 1397/05/24

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار آیت الله نجفی

ويلا - خانه 100 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 280,000,000
قیمت متری: 1,120,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4265231
تاریخ: 1397/05/27

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - مطهری

زمین - کلنگی 443 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,436,000,000
قیمت متری: 5,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4265229
تاریخ: 1397/05/23

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - سامانسر

مغازه و املاک تجاری 9 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4265227
تاریخ: 1397/05/22

لطفا منتظر بمانید...