جستجو برای:

   

1190 مورد

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

آپارتمان 103 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 380,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4305956
تاریخ: 1397/12/02

فروش آپارتمان در بندرانزلی - امامزاده

آپارتمان 44 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 110,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4305955
تاریخ: 1397/12/02

فروش آپارتمان در بندرانزلی - کوی واحدی

آپارتمان 60 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 195,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4305954
تاریخ: 1397/12/02

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

آپارتمان 101 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 290,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4305953
تاریخ: 1397/12/01

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 496 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 644,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4305952
تاریخ: 1397/12/01

فروش آپارتمان در بندرانزلی - کلویر یک

آپارتمان 83 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 210,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4305951
تاریخ: 1397/12/01

پيش فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

آپارتمان 125 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 7,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4305950
تاریخ: 1397/11/30

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - شاه کوچه (مفتح جنوبی)

مغازه و املاک تجاری 52.5 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4305949
تاریخ: 1397/11/30

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - شاه کوچه (مفتح جنوبی)

مغازه و املاک تجاری 255 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,315,000,000
قیمت متری: 13,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4305948
تاریخ: 1397/12/01

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - مطهری

ويلا - خانه 350 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 2,100,000,000
قیمت متری: 6,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4305947
تاریخ: 1397/11/30

فروش آپارتمان در بندرانزلی - کلویر یک

آپارتمان 124 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 397,000,000
قیمت متری: 3,200,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4305946
تاریخ: 1397/11/30

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ایت الله طالقانی

آپارتمان 0 متری، تجاري ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 5,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4305945
تاریخ: 1397/11/29

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 150 متری، مسكوني ، 3 اتاق، 3 سال ساخت، طبقه 6
قیمت کل: 1,050,000,000
قیمت متری: 7,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4305944
تاریخ: 1397/11/29

فروش آپارتمان در بندرانزلی - جهانگانی

آپارتمان 83 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 5
قیمت کل: 350,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4305943
تاریخ: 1397/11/29

فروش آپارتمان در بندرانزلی - کوی واحدی

آپارتمان 125 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 0
قیمت کل: 255,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4305942
تاریخ: 1397/11/29

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 200 متری، مسكوني ، 3 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 6
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4305941
تاریخ: 1397/11/28

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان معلم

آپارتمان 92 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 330,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4305940
تاریخ: 1397/11/28

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - کوی واحدی

مغازه و املاک تجاری 325 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4305938
تاریخ: 1397/11/29

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 115 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 632,500,000
قیمت متری: 5,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4305936
تاریخ: 1397/11/29

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار پاسداران

ويلا - خانه 417 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4305934
تاریخ: 1397/11/29

لطفا منتظر بمانید...