جستجو برای:

   

1078 مورد

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 90 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 400,000,000
قیمت متری: 4,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285727
تاریخ: 1397/09/24

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خوش بیک

آپارتمان 55 متری، مسكوني ، اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 145,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285726
تاریخ: 1397/09/24

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - خیابان معلم

ويلا - خانه 110 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 655,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285725
تاریخ: 1397/09/24

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

آپارتمان 116 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 300,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285723
تاریخ: 1397/09/24

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 65 متری، مسكوني ، 1 اتاق، 1 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285722
تاریخ: 1397/09/22

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 130 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 715,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285721
تاریخ: 1397/09/25

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 400 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,000,000,000
قیمت متری: 5,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285719
تاریخ: 1397/09/22

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - خیابان تهران

زمین - کلنگی 300 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285717
تاریخ: 1397/09/22

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - خیابان تهران

زمین - کلنگی 300 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 900,000,000
قیمت متری: 3,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285716
تاریخ: 1397/09/21

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - اداره نوغان

مغازه و املاک تجاری 40 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285715
تاریخ: 1397/09/21

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - اداره نوغان

مغازه و املاک تجاری 25 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285714
تاریخ: 1397/09/21

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - رمضانی

ويلا - خانه 140 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 30 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 423,000,000
قیمت متری: 2,650,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285713
تاریخ: 1397/09/21

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار اطباء

ويلا - خانه 250 متری، مسكوني ، 3 اتاق، 29 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285712
تاریخ: 1397/09/22

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - جهانگانی

زمین - کلنگی 970 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 4,850,000,000
قیمت متری: 5,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285711
تاریخ: 1397/09/21

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار آیت الله نجفی

آپارتمان 70 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 195,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285710
تاریخ: 1397/09/21

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار آیت الله نجفی

آپارتمان 76 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 225,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285709
تاریخ: 1397/09/21

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بشمن

زمین - کلنگی 140 متری، مسکونی-اداری ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285706
تاریخ: 1397/09/19

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 170 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285705
تاریخ: 1397/09/19

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - کلویر یک

زمین - کلنگی 2290 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 572,500,000
قیمت متری: 250,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285704
تاریخ: 1397/09/20

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - کلویر یک

زمین - کلنگی 2700 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 729,000,000
قیمت متری: 270,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4285703
تاریخ: 1397/09/20

لطفا منتظر بمانید...