اصول تنظیم قرارداد اجاره

بازگشت به لیست
تعداد مشاهده : تاریخ انتشار : منبع :

 0

در تنظیم قرارداد اجاره افزون  بر ماهیت موضوع ، برخی از اصول ظاهری قرارداد نیز می بایست رعایت شوند .شاید تصور شود که شکل و ظاهر قرارداد اجاره چندان  مهم نیست و همین که منظور را برساند کافی است اما، باید دانست که قانونگذار برای برخی از اصول و ظا هر قرارداد ،؛ ارزش قانونی خاصی قائل شده ، و بی توجهی به آن را موجب سلب برخی امتیازات قانونی دانسته است .

بیشتر بخوانید:

چرا بهتر است قرارداد اجاره را در دفتر املاک ثبت کنیم ؟

برای مثال ، قرارداد اجاره  و یا تمدید آن می بایست به امضاء دو شاهد با ذکر نام و سمت برسد وگرنه طبق قانون روابط موجر و مستاجرسال 1376 منظورنخواهد شد و فقط قوانین اجاره مطرح شده  در  قانون مدنی به آن تسری  می یابد . در ضمن  تهیه دو نسخه یکسان از قرارداد اجاره نیز می بایست لحاظ شود و گرنه آن هم باعث خروج قرارداد از قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 خواهد بود ، در برخی موارد هم رعایت نکردن اصول ، مانند اشاره نشدن به مدت قرارداد نیزباعث ابطال قرارداد اجاره خواهد شد.

 

شایان ذکر است که، افزون  بر شرایط شکلی  یاد شده ،می بایست در تنظیم قرارداد اجاره اصولی مهم مانند صراحت و روشنی در الفاظ ،کلمات و جملات  ودوری از نگارش متن به طورمبهم و ناقص و نارسا به صورتی که تفاسیر متعدد از آن ممکن باشد و همچنین آوردن مطالب مرتبط در زیر یک سر فصل و پرهیز از تنظیم قرارداد به صورت از هم گسیخته و پاره پاره نیز رعایت شود.

به عنوان مثال یک قرارداد اجاره قابل قبول و اصولی به ترتیب از سر فصل هایی مانند طرفین قرارداد  موضوع قرارداد ،مدت قرارداد ، مبلغ قرارداد، شرایط مورد توافق طرفین و تعهدات دو طرف قرارداد وهمچنین ضمانت های انجام نشدن تعهدات و حتی نحوه حل و فصل اختلاف های  احتمالی و ذکر تعداد مواد ، بندها و تبصره ­ها و اشاره به تنظیم در حداقل  دو نسخه   ( یا به تعداد طرفین قراداد ) و در نهایت  امضاء طرفین و امضاء 2 شاهد و تاریخ تشکیل می شود . البته اینکه چه مواردی در زمان نگارش قرارداد اهمیتی بیشتر دارد و می بایست مورد توجه قرار گیرد مبحث دیگری است که در آینده به آن پرداخته خواهد شد .