سرنوشت مبایعه نامه ای که توسط خریدار خوانده نشد!

بازگشت به لیست
تعداد مشاهده : تاریخ انتشار : منبع :

یکی از کارهایی که قبل از خرید ملک بین خریدار و فروشنده انجام می شود، این است که دو طرف معامله ابتدا یکی دو جلسه در دفتر مشاور املاک اقدام به مذاکره درباره چند و چون ملک و شرایط پرداخت مبلغ معامله می کنند. برای مثال درباره در رهن بودن یا نبودن ملک، بازداشت بودن یا نبودن ملک، امکانات و متعلقات آن و همچنین توان مالی خریدار، شرایط و مراحل پرداخت مبلغ و غیره میان خریدار و فروشنده بحث و تبادل نظر می شود.

در کنار مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد، مشاور املاک علاوه بر توجه به نظرات و مفاد مذاکرات خریدار و فروشنده باید اسناد و مدارک ملک و اوراق هویت در طرف مبایعه نامه را نیز مطالبه کرده و آنها را با ملک و طرفین مطابقت عرفی بدهد.

هیچ خریداری نباید به اظهارات شفاهی مالک یا نماینده او و حتی مشاور املاک اکتفا کند. خریدار و نزدیکانش باید علاوه بر حضور در محل ملک موقعیت آن را برانداز کرده و درباره مالک تحقیق محلی کنند.

خریدار قبل از اینکه مبایعه نامه تنظیم و امضاء شود باید شخصا مدارک ملک مانند سند مالکیت آن را بعلاوه بنچاق را بررسی کند و آنها را دقیق بخواند. بسیاری از مشکلات حقوقی که پس از امضای مبایعه نامه بین خریدار و فروشنده ملک یا آپارتمان به وجود می آید ناشی از عدم دقت و نخواندن صحیح مفاد مبایعه نامه است.

در بسیاری از مشاوره ها از مراجعین می شنویم که من قرارداد یا مبایعه نامه را نخواندم یا به حرف های فروشنده اعتماد کردم یا اینکه معتقدند چون مبایعه نامه در دفتر مشاور املاک تنظیم شده و کد رهگیری گرفته شده لذا مشاور املاک یا مدیر آژانس مسکن مسئول است و از او شکایت می کنم و از این گونه جمله ها و عبارت های مشابه.

واقعیت داستان این است که افراد شیاد و کلاهبردار معمولا خود را موجه و به حق جلوه می دهند و با کشف بی اطلاعی و ناآگاهی خریدار افکار او را به مسائل دیگر منحرف می کنند و سعی در جلب رضایت او دارند تا از واقعیت ها آگاه نشود.

بسیاری از ملک ها ممکن است معارض و شاکی داشته باشند ولی با این حال فروخته شوند، یا ملک دارای وام است و به واسطه بدهکاری بانک برای توقیف آن اقدام کرده و اجرائیه از سوی ثبت صادر شده است یا ملک در طرح های عقب نشینی یا تعریض و سایر طرح های شهرداری یا راه سازی قرار گرفته است و بنابراین خریدار حتی اگر مبلغ قرارداد را به فروشنده تحویل داده باشد بازهم مالکیتی نسبت به ملک پیدا نمی کند و صرفا باید اقدام به شکایت و مطالبه ثمن قرارداد کند و این یعنی چالش یعنی شروع یک دعوی و درگیری قضایی و مواجه شدن با مشکلات مالی و روحی!

اگر نمی خواهید با مشکلاتی از این دست مواجه شوید، هیچگاه نخوانده و ندانسته ذیل هیچ مبایعه نامه یا قراردادی را نباید امضاء کنید چون حتی اگر واقعا از وجود این موانع انتقال مالکیت و فروش ملک ناآگاه باشید بازهم تاثیری ندارد چون فروش ملک های بازداشتی ممنوع و باطل است یا فروش ملک های رهنی غیر نافذ است و تاثیری در انتقال مالکیت ندارد.