فسخ قرارداد خرید ملک

بازگشت به لیست
تعداد مشاهده : تاریخ انتشار : منبع :

فسخ قرارداد خرید ملک در واقع  به معنای از بین بردن و بر هم زدن قرارداد به‎طور ارادی است، دراصطلاح حقوقی به فسخ قرارداد انحلال ارادی نیز گفته می‎شود زیرا طرفین معامله می‎توانند با توافق یکدیگر در صورت بروز شرایطی معامله را بر هم بزنند، گاهی ممکن است این اختیار را فقط به‎یکی از طرفین و یابه شخص غیر از طرفین بدهند.

نکته‌ای که باید در مورد داشتن حق فسخ قرارداد خرید ملک بدانید این است که باید در قولنامه‌ی شما  حق فسخ  ذکر شده و به امضای هر دو طرف معامله رسیده تا قابل اجرا باشد.

کسانی‎که درخرید همیشه تردید دارند و بعد از اینکه چیزی را می‎خرند معمولاً آن را بازپس می‎دهند، باید بدانند که درخرید ملک چنین کاری امکان‎پذیر نیست و فقط با داشتن اختیاراتی که قانون می‎دهد اجازه‎ی فسخ قرارداد خرید ملک را دارند.

فسخ قرارداد خرید ملک

فسخ قرارداد خرید ملک دو جانبه‎

اگر همان دونفری که قرارداد را  منعقدکرده‎اند با هم توافق ‎کنند که در شرایطی قرارداد را برهم بزنند، به این عمل اقاله گفته می شود اقاله فقط مربوط به طرفین قرارداد است و کسی دیگر این اختیار را ندارد حتی اگر یکی از دوطرف فوت کند ورثه‎ی آن‎ها نمی‎توانند قرارداد را بر هم بزنند در حالی که در فسخ قرارداد چنین نیست و حق فسخ قرارداد به ورثه منتقل می‎شود.

در قرارداد خرید ملک نیز دو طرف می‎توانند در زمان حیات خود قرارداد را اقاله کنند و فرق آن با فسخ قرارداد در این است که هرکدام از دو طرف هر چیزی را که به‎واسطه‎ی فسخ قرارداد خرید ملک بدست می‎آورد با اقاله به طرف مقابل باز پس می‎دهد.

‎از بین رفتن کلیه ی اختیارات فسخ 

عبارتی که در اکثر قراردادهای خرید ملک با عنوان ” اسقاط کافه‎ی خیارات“نوشته می‎شود به معنای ازبین رفتن کلیه‎ی اختیارات معامله و متشکل ازچند کلمه است؛  اسقاط به معنی ساقط کردن و کافه با تشدید ف به معنی تمام است‎ خیارات جمع خیار و به معنی حق فسخ است.

همان طور که گفته شد طرفین قرارداد می‎توانند با هم توافق کنند که در صورت بروز شرایطی قرارداد را فسخ نمایند اما اگر در متن قرارداد نوشته شود اسقاط کافه‎ی خیارات، هر یک از طرفین که امضا کرده باشند، در واقع کلیه‎ی حقوق قانونی خودرا نسبت به قرارداد از دست می‎دهند.

مانند آن که در صورت مشاهده‎ی نواقص و معایبی پس از  خرید ملک، به موجب قانون، خیار فسخ برای ذی‎نفع به‎ وجود می‎آید و یا در مواردی که یکی از دو طرف بعداز قرارداد متوجه ‎شود ملک را ارزان‎تر فروخته یا گرانتر از معمول خریده  حق فسخ قرارداد خرید ملک برای او بوجود می‎آید اما درصورتی که در متن قرارداد اسقاط کافه‎ی خیارات ذکر شده  و به امضای طرفین رسیده باشد دیگر آن‎ها نمی‎توانند قرارداد را بر هم بزنند. بهتر است طرفین در انتهای فرم مبایعه‎نامه در قسمت توضیحات به وجود خیاراتی برای خود اشاره کنند مثلا بنویسند: خیار عیب ساقط نگردیده است. در این صورت با وجود عبارت اسقاط کافه‎ی خیارات در برگ مبایعه‎نامه، حق  استفاده از خیار عیب در صورت لزوم  به هنگام فسخ قرارداد خرید ملک برای طرفین باقی می‎ماند.