لوگوی آژانس شما

فروش زمین - کلنگی مسكوني دربندرانزلی-منطقه آزاد

مساحت(متر مربع): 3400
تاریخ ثبت: 14 دي 1400
تعداد مشاهده: 72
قيمت(تومان): 0
قيمت متري(تومان): 1,900,000
مشخصات جزئی:
موقعیت جغرافیائی طول بر (متر ) عرض گذر (متر ) اصلاحی (متر )
- - - -
امکانات: