لوگوی آژانس شما

فروش زمین - کلنگی مسكوني دربندرانزلی-بلوار اطباء

مساحت(متر مربع): 412
تاریخ ثبت: 18 مهر 1400
تعداد مشاهده: 38
قيمت(تومان): 4,120,000,000
قيمت متري(تومان): 10,000,000
مشخصات جزئی:
موقعیت جغرافیائی طول بر (متر ) عرض گذر (متر ) اصلاحی (متر )
- - - -
امکانات:
گاز
برق
آب
توضیحات:
سند تک برگ