لوگوی آژانس شما

فروش زمین - کلنگی مسكوني دربندرانزلی-خیابان مظلوم

مساحت(متر مربع): 158
تاریخ ثبت: 29 آبان 1400
تعداد مشاهده: 58
قيمت(تومان): 4,424,000,000
قيمت متري(تومان): 28,000,000
مشخصات جزئی:
موقعیت جغرافیائی طول بر (متر ) عرض گذر (متر ) اصلاحی (متر )
- - - -
امکانات: