جستجو برای:

   

637 آگهی

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - مطهری

300 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337380
تاریخ: 1399/05/22

پيش فروش آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,320,000,000
قیمت متری: 12,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337379
تاریخ: 1399/05/22

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

200 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 8
قیمت کل: 4,100,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337378
تاریخ: 1399/05/22

پيش فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

122 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 1,354,000,000
قیمت متری: 11,100,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337376
تاریخ: 1399/05/22

فروش آپارتمان در بندرانزلی - سی متری

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه 0
قیمت کل: 1,100,000,000
قیمت متری: 11,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337375
تاریخ: 1399/05/21

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

72 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 616,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337374
تاریخ: 1399/05/22

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - پیل علی باغ

280 متر، مزروعی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 200,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337373
تاریخ: 1399/05/21

فروش آپارتمان در بندرانزلی - پردیس

72 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 420,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337372
تاریخ: 1399/05/21

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - کلویر یک

690 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,380,000,000
قیمت متری: 2,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337371
تاریخ: 1399/05/21

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - سنگاچین

1750 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,750,000,000
قیمت متری: 1,700,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337370
تاریخ: 1399/05/21

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

74 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 850,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337369
تاریخ: 1399/05/21

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

95 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 590,000,000
قیمت متری: 6,200,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337367
تاریخ: 1399/05/20

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار پاسداران

280 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 4,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337366
تاریخ: 1399/05/16

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

126 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 1,515,000,000
قیمت متری: 12,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337365
تاریخ: 1399/05/20

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - سنگاچین

15000 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 18,000,000,000
قیمت متری: 1,200,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337362
تاریخ: 1399/05/15

فروش زمین - کلنگی در منطقه آزاد انزلی - چپرپرد بالا

1060 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337361
تاریخ: 1399/05/15

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

65 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 5
قیمت کل: 900,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337359
تاریخ: 1399/05/21

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - متروپل

260 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337358
تاریخ: 1399/05/14

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

500 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,800,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337357
تاریخ: 1399/05/19

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

500 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337356
تاریخ: 1399/05/13

لطفا منتظر بمانید...