: پیشنهادهای ویژه


ویلا - 3 خوابه - 200 متري - واقع در شهدای جنوبی(باغ زمانی) - جهت فروش

توضیحات

ویلا - 3 خوابه - 240 متري - واقع در شهدای شمالی - جهت فروش

توضیحات

ویلا - 2 خوابه - 600 متري - واقع در طالب آباد - جهت فروش

توضیحات

آپارتمان - 3 خوابه - 135 متري - واقع در سی متری - جهت پيش فروش

توضیحات

آپارتمان - 3 خوابه - 168 متري - واقع در پاسداران - جهت پيش فروش

توضیحات

زمین/کلنگی - - 73000 متري - واقع در سنگاچین - جهت فروش

توضیحات

آپارتمان - 2 خوابه - 95 متري - واقع در خیابانهای شریعتی - جهت فروش

توضیحات

آپارتمان - 2 خوابه - 70 متري - واقع در کارآموزی - جهت فروش

توضیحات

آپارتمان - 2 خوابه - 100 متري - واقع در پاسداران - جهت پيش فروش

توضیحات