: پیشنهادهای ویژه


آپارتمان - 2 خوابه - 88 متري - واقع در اتوبان اطبا - جهت فروش

توضیحات

ویلا - 3 خوابه - 220 متري - واقع در کوی واحدی(نواب صفوی) - جهت فروش

توضیحات

ویلا - 4 خوابه - 860 متري - واقع در بلوار ساحلی غربی - جهت فروش

توضیحات

آپارتمان - 2 خوابه - 71 متري - واقع در پاسداران - جهت فروش

توضیحات

ویلا - 2 خوابه - 1000 متري - واقع در پاسداران - جهت فروش

توضیحات

آپارتمان - 3 خوابه - 165 متري - واقع در پاسداران - جهت رهن

توضیحات

زمین/کلنگی - - 500 متري - واقع در پاسداران - جهت فروش

توضیحات

آپارتمان - 2 خوابه - 76 متري - واقع در متروپل - جهت فروش

توضیحات

آپارتمان - 2 خوابه - 130 متري - واقع در پاسداران - جهت فروش

توضیحات