: پیشنهادهای ویژه

آپارتمان - 1 خوابه - 45 متري - واقع در رمضانی - جهت فروش توضیحات
تجاري - 1 خوابه - 120 متري - واقع در اتوبان اطبا - جهت فروش توضیحات
زمين/کلنگي - - 5700 متري - واقع در طالب آباد - جهت فروش توضیحات
آپارتمان - 2 خوابه - 93 متري - واقع در سپه(ابوذر) - جهت فروش توضیحات
آپارتمان - 2 خوابه - 93 متري - واقع در سپه(ابوذر) - جهت فروش توضیحات
ويلا - 2 خوابه - 170 متري - واقع در عباس آباد - جهت فروش توضیحات
آپارتمان - 3 خوابه - 230 متري - واقع در مطهری (گلستان) - جهت فروش توضیحات
ويلا - 2 خوابه - 170 متري - واقع در بلوار آیت الله پیشوایی - جهت فروش توضیحات