جستجو برای:

   

1308 مورد

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 500 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326730
تاریخ: 1398/07/23

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پیشوایی

آپارتمان 90 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 320,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326729
تاریخ: 1398/07/23

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار پاسداران

ويلا - خانه 118 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326728
تاریخ: 1398/07/23

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 400 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326726
تاریخ: 1398/07/23

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 71 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 260,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326725
تاریخ: 1398/07/22

فروش آپارتمان در بندرانزلی - جهانگانی

آپارتمان 72 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 285,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326724
تاریخ: 1398/07/22

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - خیابان همایون

ويلا - خانه 150 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326723
تاریخ: 1398/07/23

فروش آپارتمان در بندرانزلی - صابرحنان

آپارتمان 93.5 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326722
تاریخ: 1398/07/20

پيش فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 90 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326721
تاریخ: 1398/07/20

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - اداره نوغان

زمین - کلنگی 236 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 3,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326720
تاریخ: 1398/07/20

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - منطقه آزاد

مغازه و املاک تجاری 30 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326719
تاریخ: 1398/07/20

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 170 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 5
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326711
تاریخ: 1398/07/16

فروش آپارتمان در بندرانزلی - سی متری

آپارتمان 76 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 494,000,000
قیمت متری: 6,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326710
تاریخ: 1398/07/23

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - سنگاچین

زمین - کلنگی 4200 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,100,000,000
قیمت متری: 500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326709
تاریخ: 1398/07/16

فروش آپارتمان در بندرانزلی - میرزا کوچک خان

آپارتمان 77 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326708
تاریخ: 1398/07/16

فروش آپارتمان در بندرانزلی - شاه کوچه (مفتح جنوبی)

آپارتمان 144 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 25 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 576,000,000
قیمت متری: 4,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326707
تاریخ: 1398/07/16

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان معلم

آپارتمان 97 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 504,000,000
قیمت متری: 5,200,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326706
تاریخ: 1398/07/15

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - کوی واحدی

زمین - کلنگی 850 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 5,950,000,000
قیمت متری: 7,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326704
تاریخ: 1398/07/15

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - کاج بندر

زمین - کلنگی 803 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326703
تاریخ: 1398/07/15

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 1735 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326700
تاریخ: 1398/07/13

لطفا منتظر بمانید...