جستجو برای:

   

1328 مورد

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 154 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 6
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326541
تاریخ: 1398/05/29

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ساحل قو

آپارتمان 85 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 3 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 520,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326540
تاریخ: 1398/05/28

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - کلویر یک

ويلا - خانه 150 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 700,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326538
تاریخ: 1398/05/27

فروش آپارتمان در بندرانزلی - کوی واحدی

آپارتمان 84 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 400,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326536
تاریخ: 1398/05/27

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - مطهری

ويلا - خانه 105 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326535
تاریخ: 1398/05/27

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

آپارتمان 50 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 0
قیمت کل: 220,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326534
تاریخ: 1398/05/27

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - مطهری

مغازه و املاک تجاری 14 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,540,000,000
قیمت متری: 55,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326533
تاریخ: 1398/05/27

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 99 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326532
تاریخ: 1398/05/28

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

آپارتمان 90 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 540,000,000
قیمت متری: 6,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326531
تاریخ: 1398/05/26

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - ساحل قو

ويلا - خانه 120 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326530
تاریخ: 1398/05/26

فروش آپارتمان در بندرانزلی - شریعتی

آپارتمان 93 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 465,500,000
قیمت متری: 5,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326528
تاریخ: 1398/05/28

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 250 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 500,000,000
قیمت متری: 2,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326527
تاریخ: 1398/05/24

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 125 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 8,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326525
تاریخ: 1398/05/24

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 125 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 8,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326524
تاریخ: 1398/05/26

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 250 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326523
تاریخ: 1398/05/24

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - شهرک اسحاقی

زمین - کلنگی 500 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,250,000,000
قیمت متری: 6,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326522
تاریخ: 1398/05/24

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 130 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326520
تاریخ: 1398/05/24

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - کوی واحدی

زمین - کلنگی 200 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326519
تاریخ: 1398/05/23

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

زمین - کلنگی 365 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326518
تاریخ: 1398/05/23

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

مغازه و املاک تجاری 90 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,600,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326517
تاریخ: 1398/05/23

لطفا منتظر بمانید...