جستجو برای:

   

1227 مورد

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 70 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 0
قیمت متری: 3,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316317
تاریخ: 1398/03/25

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان مظلوم

آپارتمان 126 متری، مسكوني ، 3 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 844,200,000
قیمت متری: 6,700,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316315
تاریخ: 1398/03/26

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 240 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 7
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316314
تاریخ: 1398/03/23

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - دهکده ساحلی

ويلا - خانه 170 متری، مسكوني ، 3 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 3,300,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316313
تاریخ: 1398/03/23

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 86 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 345,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316312
تاریخ: 1398/03/23

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 65 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 325,000,000
قیمت متری: 5,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316311
تاریخ: 1398/03/25

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - میدان مالا

ويلا - خانه 110 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 800,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316310
تاریخ: 1398/03/22

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - خیابان معلم

زمین - کلنگی 122 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 352
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316309
تاریخ: 1398/03/22

فروش آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

آپارتمان 80 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 3 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 480,000,000
قیمت متری: 6,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316308
تاریخ: 1398/03/22

فروش آپارتمان در بندرانزلی - متروپل

آپارتمان 80 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 11 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 310,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316306
تاریخ: 1398/03/22

پيش فروش آپارتمان در بندرانزلی - شریعتی

آپارتمان 110 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316305
تاریخ: 1398/03/21

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - خیابان همایون

ويلا - خانه 110 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,400,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316304
تاریخ: 1398/03/23

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - میان پشته

زمین - کلنگی 483 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316303
تاریخ: 1398/03/21

فروش آپارتمان در بندرانزلی - کوی واحدی

آپارتمان 70 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 85 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316301
تاریخ: 1398/03/20

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - کارآموزی

ويلا - خانه 140 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 600,000,000
قیمت متری: 3,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316300
تاریخ: 1398/03/25

فروش آپارتمان در بندرانزلی - جهانگانی

آپارتمان 71 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 250,000,000
قیمت متری: 3,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316299
تاریخ: 1398/03/19

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 97 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 921,000,000
قیمت متری: 9,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316298
تاریخ: 1398/03/19

فروش آپارتمان در بندرانزلی - میدان گاز

آپارتمان 77 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 9 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 289,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316297
تاریخ: 1398/03/19

پيش فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان همایون

آپارتمان 126 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316296
تاریخ: 1398/03/22

فروش آپارتمان در بندرانزلی - شریعتی

آپارتمان 64 متری، مسكوني ، 1 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 5
قیمت کل: 265,000,000
قیمت متری: 4,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4316295
تاریخ: 1398/03/20

لطفا منتظر بمانید...