فروش ويلای 2 قلو دهکده ساحلی

بازگشت به لیست آگهی ها
ملک مورد نظردوقلو میباشد زیربنای یک دستگاه ویلا200 ودیگری 250_باامکانات کامل باوسایل کلی-گرمایش ازکف سرمایش مرکزی-قیمت ملک 200متری2.500.000.000 ملک 250متری قیمت2.800.000.000




کــد آگهــی:
آگهی دهنده:
تلفن تمــاس:
تعـداد بازدیـد:
تاریخ ثبت: