جستجو برای:

   

942 آگهی

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

59 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 650,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326966
تاریخ: 1399/01/09

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در بندرانزلی - کارآموزی

0 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,600,000,000
قیمت متری: 1,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326964
تاریخ: 1398/12/11

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

130 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,036,000,000
قیمت متری: 10,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326963
تاریخ: 1398/12/11

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

78 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 380,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326962
تاریخ: 1398/12/11

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

500 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 6,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326961
تاریخ: 1398/12/11

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - ایت الله طالقانی

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326956
تاریخ: 1398/12/10

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - میان پشته

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 350,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326955
تاریخ: 1398/12/10

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - پیل علی باغ

360 متر، مسکونی-اداری ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 828,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326954
تاریخ: 1398/12/10

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - آذربایجان

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 850,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326952
تاریخ: 1398/12/10

فروش آپارتمان در بندرانزلی - رمضانی

94 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 450,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326951
تاریخ: 1398/12/05

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - متروپل

220 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 650,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326949
تاریخ: 1398/12/05

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - باغ زمانی (شهدای جنوبی)

210 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,710,000,000
قیمت متری: 6,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326948
تاریخ: 1398/12/04

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - آبکنار

6000 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 180,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326947
تاریخ: 1399/01/02

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - آبکنار

3800 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 570,000,000
قیمت متری: 150,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326946
تاریخ: 1399/01/02

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

42 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 11 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 252,000,000
قیمت متری: 6,200,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326945
تاریخ: 1398/12/05

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - جهانگانی

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,800,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326944
تاریخ: 1398/12/03

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - جهانگانی

4000 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 6,400,000,000
قیمت متری: 1,600,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326943
تاریخ: 1398/12/03

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - جهانگانی

500 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 850,000,000
قیمت متری: 1,700,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326942
تاریخ: 1398/12/03

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - جهانگانی

427 متر، مسکونی-اداری ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,989,000,000
قیمت متری: 7,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326941
تاریخ: 1398/12/05

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - دهکده ساحلی

115 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 4,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326938
تاریخ: 1398/11/30

لطفا منتظر بمانید...