جستجو برای:

   

552 آگهی

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

93 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 100,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337257
تاریخ: 1399/04/14

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

147 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 1,102,000,000
قیمت متری: 7,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337256
تاریخ: 1399/04/14

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - کارآموزی

200 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 5,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337252
تاریخ: 1399/04/14

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - خیابان پرستار

147 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337251
تاریخ: 1399/04/12

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار پاسداران

150 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337250
تاریخ: 1399/04/12

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

2000 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 6,000,000,000
قیمت متری: 3,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337248
تاریخ: 1399/04/12

فروش آپارتمان در رشت - گلسار

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337246
تاریخ: 1399/04/15

پيش فروش آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

187 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337245
تاریخ: 1399/04/11

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - آبکنار

130 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337244
تاریخ: 1399/04/14

فروش آپارتمان در رشت - فرهنگ

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 0
قیمت کل: 1,362,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337243
تاریخ: 1399/04/11

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان ورزش

86 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 650,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337241
تاریخ: 1399/04/10

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

78 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337239
تاریخ: 1399/04/10

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

500 متر، توریستی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,900,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337237
تاریخ: 1399/04/09

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

91 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 728,000,000
قیمت متری: 8,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337236
تاریخ: 1399/04/09

فروش آپارتمان در بندرانزلی - کوی واحدی

117 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 18 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 550,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337235
تاریخ: 1399/04/09

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - میان پشته

135 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 30 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337234
تاریخ: 1399/04/08

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

100 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337233
تاریخ: 1399/04/11

فروش آپارتمان در بندرانزلی - اداره نوغان

71 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 6
قیمت کل: 308,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337232
تاریخ: 1399/04/08

فروش آپارتمان در بندرانزلی - اداره نوغان

103 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 420,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337231
تاریخ: 1399/04/05

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در بندرانزلی - بلوار اطباء

0 متر، توریستی ، اتاق، 9 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337230
تاریخ: 1399/04/07

لطفا منتظر بمانید...