جستجو برای:

   

948 آگهی

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان مظلوم

95 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 2,375,000,000
قیمت متری: 25,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4578531
تاریخ: 1400/09/04

فروش آپارتمان در بندرانزلی - سی متری

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 2,640,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4578530
تاریخ: 1400/09/06

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

86 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 2,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4578528
تاریخ: 1400/09/02
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4578527
تاریخ: 1400/09/03

فروش آپارتمان در بندرانزلی - سی متری

150 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 3,100,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4578525
تاریخ: 1400/09/02

فروش آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

75 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 950,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4578524
تاریخ: 1400/09/02

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - جهانگانی

228 متر، مسكوني
قیمت کل: 700,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4578523
تاریخ: 1400/09/02

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

86 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 350,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4578522
تاریخ: 1400/09/02

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار نماز

202 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 3,737,000,000
قیمت متری: 18,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4578520
تاریخ: 1400/08/29

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - خیابان مظلوم

158 متر، مسكوني
قیمت کل: 4,424,000,000
قیمت متری: 28,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4578518
تاریخ: 1400/08/29

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

60 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 1,020,000,000
قیمت متری: 17,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4578517
تاریخ: 1400/08/26

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

64 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 576,000,000
قیمت متری: 9,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4578514
تاریخ: 1400/08/23

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 7طبقه
قیمت کل: 1,680,000,000
قیمت متری: 14,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4578513
تاریخ: 1400/08/23

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

500 متر، توریستی
قیمت کل: 5,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4578512
تاریخ: 1400/08/23

فروش آپارتمان در بندرانزلی - میدان گاز

86 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 1,350,000,000
قیمت متری: 16,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4578511
تاریخ: 1400/08/24

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - منطقه آزاد

10532 متر، مسكوني
قیمت کل: 250,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4578510
تاریخ: 1400/08/28

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

152 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 7طبقه
قیمت کل: 3,495,000,000
قیمت متری: 23,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4578509
تاریخ: 1400/08/22

فروش آپارتمان در بندرانزلی - شریعتی

94 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 1,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4578508
تاریخ: 1400/08/22

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - رضوان شهر

135 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت کل: 6,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4578507
تاریخ: 1400/08/22

فروش آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

86 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 1,200,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4578506
تاریخ: 1400/08/22

لطفا منتظر بمانید...