جستجو برای:

   

103 آگهی

رهن ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار پاسداران

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 250,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326959
تاریخ: 1398/12/11

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - آخر خط

70 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 60,000,000
قیمت اجاره: 500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326958
تاریخ: 1398/12/11

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - سی متری

106 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 55,000,000
قیمت اجاره: 500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326957
تاریخ: 1398/12/29

رهن آپارتمان در بندرانزلی - خیابان همایون

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت ودیعه: 180,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326953
تاریخ: 1398/12/10

رهن مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - بلوار آیت الله نجفی

50 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 180,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326950
تاریخ: 1398/12/05

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - میان پشته

65 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت ودیعه: 55,000,000
قیمت اجاره: 150,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326940
تاریخ: 1398/12/03

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

75 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 200,000
مالک: املاک قدیریان
کد ملک: 4326939
تاریخ: 1398/12/03

رهن آپارتمان در بندرانزلی - شهدای شمالی

70 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 11 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 75,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326936
تاریخ: 1398/11/30

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

87.5 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 45,000,000
قیمت اجاره: 900,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326920
تاریخ: 1398/11/14

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - رمضانی

300 متر، مسکونی-اداری ، 4 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 30,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326919
تاریخ: 1398/11/16

رهن آپارتمان در بندرانزلی - جهانگانی

66 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت ودیعه: 70,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326917
تاریخ: 1398/11/16

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - میرزا کوچک خان

100 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 2,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326894
تاریخ: 1398/11/13

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - میرزا کوچک خان

77 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 15,000,000
قیمت اجاره: 2,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326892
تاریخ: 1398/10/17

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

75 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 30,000,000
قیمت اجاره: 800,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326886
تاریخ: 1398/10/16

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - دهکده ساحلی

40 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 10,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
مالک: نواری
کد ملک: 4326883
تاریخ: 1398/10/12

رهن آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

45 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 11 سال ساخت، طبقه 5
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326881
تاریخ: 1398/10/15

رهن و اجاره مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در بندرانزلی - مطهری

70 متر، موقعيت اداري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 2,800,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326876
تاریخ: 1398/10/07

رهن آپارتمان در بندرانزلی - سپه

85 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 85,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326874
تاریخ: 1398/10/07

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

148 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 170,000,000
قیمت اجاره: 900,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326855
تاریخ: 1398/10/25

رهن آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

43 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4326839
تاریخ: 1398/09/18

لطفا منتظر بمانید...