جستجو برای:

   

47 آگهی

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - بلوار پاسداران

285 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 600,000,000
قیمت اجاره: 35,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759346
تاریخ: 1401/11/09

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - میدان گاز

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت ودیعه: 600,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759315
تاریخ: 1401/11/04

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - مطهری

20 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 250,000,000
قیمت اجاره: 12,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759306
تاریخ: 1401/10/14

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - شهدای شمالی

70 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 350,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759300
تاریخ: 1401/10/03

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - سی متری

122 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 600,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759299
تاریخ: 1401/10/03

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

107 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759296
تاریخ: 1401/09/29

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - شاه کوچه (مفتح جنوبی)

60 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 120,000,000
قیمت اجاره: 2,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759295
تاریخ: 1401/09/29

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

109 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 350,000,000
قیمت اجاره: 5,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759291
تاریخ: 1401/10/12

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - رمضانی

140 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت ودیعه: 800,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759289
تاریخ: 1401/09/28

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - خیابان همایون

24 متر، مسكوني ، 1 اتاق
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 5,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4739278
تاریخ: 1401/11/04

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - بلوار اطباء

200 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 300,000,000
قیمت اجاره: 35,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729269
تاریخ: 1401/09/10

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - کوی واحدی

100 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 25,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729262
تاریخ: 1401/09/03

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

90 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 400,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729261
تاریخ: 1401/11/06

رهن ويلا - خانه در بندرانزلی - شهدای شمالی

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت ودیعه: 450,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729259
تاریخ: 1401/09/02

رهن آپارتمان در بندرانزلی - سی متری

125 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 600,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729258
تاریخ: 1401/09/02

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - پیل علی باغ

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت ودیعه: 300,000,000
قیمت اجاره: 1,800,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729257
تاریخ: 1401/08/29

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - سپه

25 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 15,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729253
تاریخ: 1401/08/22

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - سی متری

126 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729226
تاریخ: 1401/08/04

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

98 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729224
تاریخ: 1401/08/04

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - کوی واحدی

55 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 210,000,000
قیمت اجاره: 500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729220
تاریخ: 1401/08/01

لطفا منتظر بمانید...