جستجو برای:

   

63 آگهی

رهن آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

74 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4377498
تاریخ: 1399/07/03

رهن آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 250,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4377489
تاریخ: 1399/07/01

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

69 متر، موقعيت اداري ، 1 اتاق، 5طبقه
قیمت ودیعه: 80,000,000
قیمت اجاره: 4,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4367483
تاریخ: 1399/06/31

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - بلوار پاسداران

31 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 35,000,000
قیمت اجاره: 3,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4367478
تاریخ: 1399/06/31

رهن ويلا - خانه در بندرانزلی - عباس آباد

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت ودیعه: 220,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4367474
تاریخ: 1399/06/30

رهن آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5طبقه
قیمت ودیعه: 260,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4367466
تاریخ: 1399/07/01

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

75 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 120,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4367459
تاریخ: 1399/06/22

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار پاسداران

140 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت ودیعه: 180,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4367439
تاریخ: 1399/06/16

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

64 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 65,000,000
قیمت اجاره: 700,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4367434
تاریخ: 1399/06/16

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - شهدای شمالی

130 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337426
تاریخ: 1399/06/17

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار پاسداران

140 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت ودیعه: 180,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337416
تاریخ: 1399/06/03

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

154 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 300,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337398
تاریخ: 1399/05/30

رهن و اجاره مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در بندرانزلی - مطهری

0 متر، موقعيت اداري
قیمت ودیعه: 30,000,000
قیمت اجاره: 2,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337396
تاریخ: 1399/05/29

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

82 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 90,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337360
تاریخ: 1399/05/15

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار پاسداران

170 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت ودیعه: 200,000,000
قیمت اجاره: 1,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337355
تاریخ: 1399/05/13

رهن آپارتمان در بندرانزلی - پردیس

72 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337354
تاریخ: 1399/05/13
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337351
تاریخ: 1399/05/13

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار پاسداران

220 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 4,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337328
تاریخ: 1399/05/06

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - مطهری

40 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 1,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337324
تاریخ: 1399/05/06

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار پاسداران

115 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت ودیعه: 70,000,000
قیمت اجاره: 1,700,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337314
تاریخ: 1399/04/31

لطفا منتظر بمانید...