جستجو برای:

   

46 آگهی

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

105 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598859
تاریخ: 1401/02/31

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - میدان امام

124 متر، تجاري ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 350,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598857
تاریخ: 1401/02/31

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

105 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5طبقه
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 5,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598856
تاریخ: 1401/02/31

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

118 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 5,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598848
تاریخ: 1401/02/25

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - میدان امام

50 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 30,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598840
تاریخ: 1401/02/21

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - ولی آباد

58 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 120,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598835
تاریخ: 1401/02/19

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - کلویر یک

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت ودیعه: 300,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598833
تاریخ: 1401/02/18

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - کوی واحدی

7 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 200,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598832
تاریخ: 1401/02/18

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - بلوار پاسداران

37 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 125,000,000
قیمت اجاره: 5,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598789
تاریخ: 1401/01/25

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

117 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 600,000,000
قیمت اجاره: 2,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598784
تاریخ: 1401/01/27

رهن آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 400,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598764
تاریخ: 1401/01/17

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

77 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 250,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598749
تاریخ: 1401/01/15

رهن آپارتمان در بندرانزلی - سی متری

85 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 350,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598748
تاریخ: 1401/01/15

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - آیت الله طالقانی

56 متر، موقعيت اداري ، 1 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 3,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598723
تاریخ: 1400/12/18

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - سی متری

90 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 300,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598698
تاریخ: 1400/12/09

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

140 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 6طبقه
قیمت ودیعه: 1,000,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598694
تاریخ: 1400/12/05

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

127 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 800,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598657
تاریخ: 1401/02/01

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - سی متری

126 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 600,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598625
تاریخ: 1400/10/23

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - جهانگانی

50 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 80,000,000
قیمت اجاره: 3,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4588613
تاریخ: 1400/10/14

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - میان پشته

1000 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 1,000,000,000
قیمت اجاره: 50,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4588604
تاریخ: 1400/10/08

لطفا منتظر بمانید...