جستجو برای:

   

27 آگهی

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

83 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 250,000,000
قیمت اجاره: 5,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789599
تاریخ: 1402/03/16

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - کوی واحدی

105 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 200,000,000
قیمت اجاره: 6,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789594
تاریخ: 1402/03/15

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - سی متری

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 600,000,000
قیمت اجاره: 6,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789579
تاریخ: 1402/03/08

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - میان پشته

130 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت ودیعه: 350,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789578
تاریخ: 1402/03/08

رهن آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

82 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 450,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789568
تاریخ: 1402/03/04

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - میدان امام

94 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 350,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789558
تاریخ: 1402/03/18

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - متروپل

96 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 550,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789553
تاریخ: 1402/03/02

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - خیابان همایون

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 600,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789552
تاریخ: 1402/03/02

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

104 متر، تجاري ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 6,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789537
تاریخ: 1402/02/26

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

160 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 6,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4779512
تاریخ: 1402/02/19

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - مطهری

18 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 35,000,000
قیمت اجاره: 4,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4779487
تاریخ: 1402/02/10

رهن ويلا - خانه در بندرانزلی - شریعتی

150 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت ودیعه: 3,000,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4779470
تاریخ: 1402/02/06

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - جهانگانی

70 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4779464
تاریخ: 1402/02/06

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - جهانگانی

171 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 6طبقه
قیمت ودیعه: 1,000,000,000
قیمت اجاره: 6,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4779403
تاریخ: 1402/01/17

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - شهدای شمالی

157 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت ودیعه: 400,000,000
قیمت اجاره: 5,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4779399
تاریخ: 1402/01/07

رهن آپارتمان در بندرانزلی - کوی واحدی

150 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 1,250,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759372
تاریخ: 1402/02/28
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759360
تاریخ: 1401/12/08

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - بلوار پاسداران

285 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 600,000,000
قیمت اجاره: 35,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759346
تاریخ: 1401/11/09

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - مطهری

20 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 250,000,000
قیمت اجاره: 16,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759306
تاریخ: 1402/02/18

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - رمضانی

140 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت ودیعه: 800,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759289
تاریخ: 1402/02/09

لطفا منتظر بمانید...