جستجو برای:

   

49 آگهی

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

60 متر، تجاري ، 1 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 80,000,000
قیمت اجاره: 7,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729194
تاریخ: 1401/07/10

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - کوی واحدی

45 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 165,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729189
تاریخ: 1401/07/09

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

60 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729182
تاریخ: 1401/07/10

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - سپه

150 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 200,000,000
قیمت اجاره: 15,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729181
تاریخ: 1401/07/05

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بشمن

140 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 3,500,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729180
تاریخ: 1401/07/04

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

90 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 330,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729178
تاریخ: 1401/07/02

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - کوی واحدی

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 3,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729173
تاریخ: 1401/06/29

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

65 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 5,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4709162
تاریخ: 1401/06/29

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

90 متر، تجاري ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 7,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4679139
تاریخ: 1401/06/12

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - کوی واحدی

150 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 200,000,000
قیمت اجاره: 10,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4679135
تاریخ: 1401/06/12

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

94 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 230,000,000
قیمت اجاره: 4,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4679130
تاریخ: 1401/06/08

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - شهدای شمالی

140 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4679125
تاریخ: 1401/06/10

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

101 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 400,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4679124
تاریخ: 1401/06/09

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - مطهری

17 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 30,000,000
قیمت اجاره: 3,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4669119
تاریخ: 1401/06/06

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 450,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4659119
تاریخ: 1401/06/17

رهن آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

140 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4649119
تاریخ: 1401/06/05

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

81 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 3,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4629117
تاریخ: 1401/06/03

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - مطهری

25 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 350,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4629104
تاریخ: 1401/06/01

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - شهدای شمالی

130 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 8,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4629102
تاریخ: 1401/05/31

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

105 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 200,000,000
قیمت اجاره: 5,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4629100
تاریخ: 1401/05/31

لطفا منتظر بمانید...