مطالب مفید

فسخ قرارداد خرید ملک، این امکان را به طرفین معامله می‎دهد در صورتی که دوطرف بعد از خرید ملک با مواردی مواجه شوند که بر خلاف خواسته‎ شان در زمان معامله... ادامه مطلب ...
به صورت مکرر با این پرسش از سوی اشخاص مختلف مواجه می شویم که قبلاً خانه ای را رهن کرده اند و متوجه این موضوع نبوده اند که آن خانه، ملک در رهن بانک است... ادامه مطلب ...
به ‌دلیل اهمیت و حساسیت موضوع معاملات، سکوت مالک در عقد فضولی را، دلیل بر رضایت یا اجازه او بر انعقاد عقد نمی‌دانند. چرا که سکوت بدون نشانه، اعم از رض... ادامه مطلب ...
کدپستی ده رقمی کاملا مکان جغرافیایی مورد نظر را مشخص می نماید، بدین شکل که پنج رقم اول محدوده جغرافیایی را مشخص می نماید ، رقم ششم ردیف ساختمان را در ... ادامه مطلب ...
قانون روابط موجر و مستاجردرسال 1356 و 1376 وتفاوت دو قانون اصلی و حاکم برقراردادهای اجاره ( به تناسب زمان انعقاد اجاره) را که بخشی از مباحث مربوط به ... ادامه مطلب ...
در ادامه بحث قبلی در خصوص قرارداد اجاره، به موضوع قرارداد اجاره رسمی و عادی خواهیم پرداخت. شاید چنین تصور شود که سند رسمی در هر حال نسبت به سند عادی ا... ادامه مطلب ...
در تنظیم قرارداد اجاره افزون بر ماهیت موضوع ، برخی از اصول ظاهری قرارداد نیز می بایست رعایت شوند .شاید تصور شود که شکل و ظاهر قرارداد اجاره چندان مه... ادامه مطلب ...
عدم تخلیه ملک توسط مستاجر از جمله موضوعاتی است که اکثر موجرین و مستأجرین با آن مواجه شده و یا احتمالا با آن روبه رو می شوند. لذا در این نوشتار سعی می... ادامه مطلب ...
شاید شما هم نام پارکینگ اختصاصی و مشاع را شنیده اید اما احتمالا از تفاوت های آن اطلاع ندارید. پیش از این در مطلبی با عنوان پارکینگ آپارتمان مال چه کس... ادامه مطلب ...
در ادامه پاسخگویی به سوالات حقوقی، به پرسش حقوقی یکی از مخاطبان سایت در رابطه با صدور سند تک برگ برای املاک موروثی می پردازیم ادامه مطلب ...