جستجو برای:

   

846 آگهی

فروش آپارتمان در بندرانزلی - پردیس

73 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 1,200,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729193
تاریخ: 1401/07/10

فروش آپارتمان در بندرانزلی - پمپ بنزین

138 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 3,100,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729192
تاریخ: 1401/07/09

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - خیابان همایون

420 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت کل: 11,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729191
تاریخ: 1401/07/09

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - تربه گوده

229 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت کل: 6,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729190
تاریخ: 1401/07/09

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

75 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 1,600,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729188
تاریخ: 1401/07/09

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - سنگاچین

1050 متر، مسكوني
قیمت کل: 5,250,000,000
قیمت متری: 5,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729187
تاریخ: 1401/07/07

فروش آپارتمان در بندرانزلی - رمضانی

75 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 1,875,000,000
قیمت متری: 25,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729186
تاریخ: 1401/07/07

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - سی متری

1525 متر، تجاري
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729185
تاریخ: 1401/07/07

فروش آپارتمان در بندرانزلی - سی متری

138 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 3,850,000,000
قیمت متری: 28,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729184
تاریخ: 1401/07/06

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

56 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 1,200,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729179
تاریخ: 1401/07/07

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

90 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 2,070,000,000
قیمت متری: 23,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729177
تاریخ: 1401/07/02

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

59 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 850,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729176
تاریخ: 1401/07/02

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار آیت الله نجفی

91 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 1,650,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729175
تاریخ: 1401/06/30

پيش فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار اطباء

125 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 3,125,000,000
قیمت متری: 25,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729174
تاریخ: 1401/06/29

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - شهدای شمالی

55 متر، تجاري ،
قیمت کل: 2,750,000,000
قیمت متری: 50,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729172
تاریخ: 1401/06/29

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - امامزاده

200 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت کل: 6,000,000,000
قیمت متری: 12,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729171
تاریخ: 1401/06/29

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - پیل علی باغ

224 متر، مسكوني
قیمت کل: 900,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729170
تاریخ: 1401/06/29

فروش آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

71 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 1,300,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729169
تاریخ: 1401/06/28

فروش آپارتمان در بندرانزلی - جهانگانی

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 950,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4729168
تاریخ: 1401/06/27

فروش آپارتمان در بندرانزلی - سی متری

131 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4719168
تاریخ: 1401/06/27

لطفا منتظر بمانید...