جستجو برای:

   

1132 آگهی

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

79 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 1,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598864
تاریخ: 1401/03/04

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - جهانگانی

90 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت کل: 2,400,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598863
تاریخ: 1401/03/02

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

103 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 1,900,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598862
تاریخ: 1401/03/02

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - خیابان همایون

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت کل: 1,890,000,000
قیمت متری: 13,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598861
تاریخ: 1401/03/01

فروش آپارتمان در بندرانزلی - جهانگانی

157 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 6طبقه
قیمت کل: 3,140,000,000
قیمت متری: 20,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598860
تاریخ: 1401/02/31

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - پیل علی باغ

262 متر، مسكوني
قیمت کل: 800,000,000
قیمت متری: 3,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598858
تاریخ: 1401/02/31

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

95 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598855
تاریخ: 1401/03/01

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - طالب آباد

257 متر، مسكوني
قیمت کل: 180,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598854
تاریخ: 1401/02/31

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - کوی واحدی

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت کل: 2,520,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598853
تاریخ: 1401/02/31

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - آبکنار

4500 متر، مزروعی
قیمت کل: 6,750,000,000
قیمت متری: 1,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598852
تاریخ: 1401/02/31

فروش آپارتمان در بندرانزلی - اداره نوغان

60 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 1,200,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598851
تاریخ: 1401/02/31

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

130 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598850
تاریخ: 1401/02/31

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

118 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 4,130,000,000
قیمت متری: 35,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598849
تاریخ: 1401/02/25

فروش آپارتمان در بندرانزلی - رمضانی

87 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 890,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598847
تاریخ: 1401/02/25

پيش فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

105 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 3,360,000,000
قیمت متری: 32,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598846
تاریخ: 1401/02/25

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

107 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 2,200,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598845
تاریخ: 1401/02/25

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

68 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598844
تاریخ: 1401/02/25

فروش آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

91 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 2,100,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598843
تاریخ: 1401/02/22

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - کاج بندر

300 متر، توریستی
قیمت کل: 3,600,000,000
قیمت متری: 12,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598841
تاریخ: 1401/02/22

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

95 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 2,850,000,000
قیمت متری: 30,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4598839
تاریخ: 1401/02/21

لطفا منتظر بمانید...