جستجو برای:

   

849 آگهی

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - خیابان همایون

26 متر، تجاري ،
قیمت کل: 2,200,000,000
قیمت متری: 85,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759345
تاریخ: 1401/11/09

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

122 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 45,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759344
تاریخ: 1401/11/08

فروش آپارتمان در بندرانزلی - میدان گاز

87 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 2,100,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759343
تاریخ: 1401/11/05

فروش آپارتمان در بندرانزلی - سی متری

96 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 2,800,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759340
تاریخ: 1401/11/05

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - کمربندی کنار گذر

247 متر، مسكوني
قیمت کل: 1,976,000,000
قیمت متری: 8,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759339
تاریخ: 1401/10/28

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

120 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 7طبقه
قیمت کل: 1,950,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759338
تاریخ: 1401/10/28

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

60 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 900,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759337
تاریخ: 1401/10/28

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

105 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 6طبقه
قیمت کل: 3,675,000,000
قیمت متری: 35,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759336
تاریخ: 1401/10/28

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

162 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 4,860,000,000
قیمت متری: 30,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759335
تاریخ: 1401/10/28

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - تربه گوده

290 متر، مسكوني
قیمت کل: 2,030,000,000
قیمت متری: 7,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759334
تاریخ: 1401/10/28

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

123 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 150,000,000
قیمت متری: 4,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759333
تاریخ: 1401/10/28

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

76 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 2,300,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759332
تاریخ: 1401/10/28

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

105 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 6طبقه
قیمت کل: 3,675,000,000
قیمت متری: 35,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759330
تاریخ: 1401/10/25

فروش املاک صنعتی در بندرانزلی - سنگاچین

110 متر، صنعتي
قیمت کل: 18,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759328
تاریخ: 1401/10/24

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - سی متری

315 متر، مسكوني
قیمت کل: 7,875,000,000
قیمت متری: 25,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759327
تاریخ: 1401/10/21

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - میان پشته

216 متر، مسكوني
قیمت کل: 2,200,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759326
تاریخ: 1401/10/21

فروش زمین - کلنگی در منطقه آزاد انزلی - زیبا کنار

260 متر، مسكوني
قیمت کل: 2,600,000,000
قیمت متری: 10,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759325
تاریخ: 1401/10/21

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

160 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 3,200,000,000
قیمت متری: 20,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759323
تاریخ: 1401/11/04

فروش آپارتمان در بندرانزلی - محدوده بین اخر خط و عباس اباد

85 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 3,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759322
تاریخ: 1401/10/17

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

156 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 4,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4759319
تاریخ: 1401/10/15

لطفا منتظر بمانید...