جستجو برای:

   

628 آگهی
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789614
تاریخ: 1402/03/18

فروش آپارتمان در بندرانزلی - شاه کوچه (مفتح جنوبی)

94 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 3,760,000,000
قیمت متری: 40,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789613
تاریخ: 1402/03/18

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - خزر ویلا

126 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت کل: 7,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789612
تاریخ: 1402/03/18

فروش آپارتمان در بندرانزلی - آیت الله طالقانی

92 متر، تجاري ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 3,220,000,000
قیمت متری: 35,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789611
تاریخ: 1402/03/18

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - منطقه آزاد

217 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت کل: 7,700,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789610
تاریخ: 1402/03/17

فروش آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

78 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 2,800,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789609
تاریخ: 1402/03/17

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - میان پشته

300 متر، مسكوني
قیمت کل: 1,850,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789608
تاریخ: 1402/03/17

پيش فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

140 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789607
تاریخ: 1402/03/17

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

95 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 3,800,000,000
قیمت متری: 40,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789606
تاریخ: 1402/03/17

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - شریعتی

640 متر، مسكوني
قیمت کل: 16,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789605
تاریخ: 1402/03/17
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789604
تاریخ: 1402/03/17

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789603
تاریخ: 1402/03/16

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

102 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789602
تاریخ: 1402/03/17

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

128 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 3,200,000,000
قیمت متری: 25,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789601
تاریخ: 1402/03/17

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - سنگاچین

282 متر، مسكوني
قیمت کل: 2,115,000,000
قیمت متری: 7,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789600
تاریخ: 1402/03/17

فروش مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - سپه

56 متر، تجاري ،
قیمت کل: 7,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789598
تاریخ: 1402/03/16

پيش فروش آپارتمان در بندرانزلی - جهانگانی

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 4,400,000,000
قیمت متری: 40,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789597
تاریخ: 1402/03/16

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار آلوچه چی

60 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت کل: 9,000,000,000
قیمت متری: 30,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789596
تاریخ: 1402/03/16

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - کوی واحدی

170 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت کل: 7,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789593
تاریخ: 1402/03/15

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - خیابان پرستار

500 متر، مسكوني
قیمت کل: 10,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4789592
تاریخ: 1402/03/14

لطفا منتظر بمانید...