جستجو برای:

   

1073 آگهی

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 2,600,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4840610
تاریخ: 1403/04/21

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان مظلوم

108 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 3,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4840606
تاریخ: 1403/04/20

فروش آپارتمان در بندرانزلی - شریعتی

200 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 13,000,000,000
قیمت متری: 65,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4840605
تاریخ: 1403/04/20

فروش آپارتمان در بندرانزلی - سی متری

90 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 3,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4840604
تاریخ: 1403/04/20

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - طالب آباد

1253 متر، مسكوني
قیمت کل: 10,700,000,000
قیمت متری: 8,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4840603
تاریخ: 1403/04/20

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار پاسداران

312 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت کل: 21,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4840602
تاریخ: 1403/04/20

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بلوار پاسداران

500 متر، تجاري
قیمت کل: 12,000,000,000
قیمت متری: 24,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4840601
تاریخ: 1403/04/20

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار اطباء

136 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 7,480,000,000
قیمت متری: 55,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4840600
تاریخ: 1403/04/19

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

65 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 2,600,000,000
قیمت متری: 40,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4840599
تاریخ: 1403/04/18
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4840598
تاریخ: 1403/04/18

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان ورزش

71 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 2,600,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4840597
تاریخ: 1403/04/20

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

170 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 15,300,000,000
قیمت متری: 90,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4840596
تاریخ: 1403/04/20

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - خیابان تهران

180 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت کل: 16,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4840595
تاریخ: 1403/04/18
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4840594
تاریخ: 1403/04/17

فروش آپارتمان در بندرانزلی - سپه

82 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 3,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4840593
تاریخ: 1403/04/16

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - آذربایجان

564 متر، مسكوني
قیمت کل: 7,332,000,000
قیمت متری: 13,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4840592
تاریخ: 1403/04/16

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

160 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 1,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4840590
تاریخ: 1403/04/16

فروش آپارتمان در بندرانزلی - سی متری

176 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 17,600,000,000
قیمت متری: 100,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4840589
تاریخ: 1403/04/14

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان معلم

82 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 3,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4840588
تاریخ: 1403/04/16
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4840587
تاریخ: 1403/04/14

لطفا منتظر بمانید...